S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Šimon Hájek

Anotace

Studie zpracovává návrh na výstavbu nového komunitního centra na pražské Kampě. Počítá s demolicí stávající budovy a jejím kompletním nahrazením. Centrum bude sloužit zejména rezidentům Kampy a Malé Strany. Poskytuje soukromé zázemí školky, knihovny, malého fitcentra a sálů s různým využitím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.