Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Šimon Hájek

Anotace

Studie zpracovává návrh na výstavbu nového komunitního centra na pražské Kampě. Počítá s demolicí stávající budovy a jejím kompletním nahrazením. Centrum bude sloužit zejména rezidentům Kampy a Malé Strany. Poskytuje soukromé zázemí školky, knihovny, malého fitcentra a sálů s různým využitím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.