Závěrečné práce

Pražské pasáže

Bc. Monika Habrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Křižovatka Prašný most je významným spojovacím bodem mezi Dejvicemi a Hradčany. Vybudování městského okruhu a následné vyústění jednotlivých výjezdů z podzemního tunelu vedlo k vytvořením mimoúrovňového křížení. Z místa se stává bariéra, reziduální prostor bez logické struktury pěších cest. Definuji nové spojení, vkládám nový program. Navrhuji Pasáž na Hrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.