Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Tereza Fiklíková, Anna Konrádová

Anotace

Snaží se přizpůsobit. Nechce vyčnívat, ale stejně si to nedokáže odepřít. Tu věž prostě musí mít. Dodává jí důstojnost a jasné určení. Všichni přesně vědí co je zač. Ta černá budova co vypadá jako uhlík a přitom ukrývá bojovníky proti ohni.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.