Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Bc. Tereza Fiklíková, Anna Konrádová

Anotace

Snaží se přizpůsobit. Nechce vyčnívat, ale stejně si to nedokáže odepřít. Tu věž prostě musí mít. Dodává jí důstojnost a jasné určení. Všichni přesně vědí co je zač. Ta černá budova co vypadá jako uhlík a přitom ukrývá bojovníky proti ohni.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.