S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Tereza Fiklíková, Anna Konrádová

Anotace

Snaží se přizpůsobit. Nechce vyčnívat, ale stejně si to nedokáže odepřít. Tu věž prostě musí mít. Dodává jí důstojnost a jasné určení. Všichni přesně vědí co je zač. Ta černá budova co vypadá jako uhlík a přitom ukrývá bojovníky proti ohni.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.