Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Konverze a dostavba bývalé hospodářské usedlosti v Chýni

Bc. Zuzana Polednová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je revitalizace bývalého hospodářského areálu v historické části obce Chýně. Areál je částečně tvořen budovou rodinného pivovaru, který bude zachován a není předmetem projektu. Cílem projektu je vytvorení kvalitního veřejného prostoru a jeho odstínení od okolních rušivých vlivu . Jako funkční náplň jsem zvolila bydlení pro seniory, tzv. senior co-housing, doplněný o klasické bydlení, služby a prostory pro volnočasové aktivity. Vzniknout by tak melo další centrální místo obce, které bude splňovat nároky rozrustající se obce v dosahu Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.