S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Clément Bellanger, Christian Stirber

Anotace

Náš projekt, zasazený v údolí Alp, se snaží extrahovat esenci svého okolí za pomocí základních principů, které z něj čerpá. Jako kdyby se zem zlomila a vytvořila trhlinu uzavřenou mezi dvěma objemy připomínající hory. Při navrhování jsme se soustředili primárně na harmonizaci veřejných a funkčních prvků, čímž doufáme ve vytvoření prostoru, jež nabízí škálu využití pro všechny obyvatele. Nová hasičská stanice bude největší v celém Lichtenštejnsku a zároveň vytvoří nový atraktivní bod pro Vaduz a jeho široké okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.