Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Clément Bellanger, Christian Stirber

Anotace

Náš projekt, zasazený v údolí Alp, se snaží extrahovat esenci svého okolí za pomocí základních principů, které z něj čerpá. Jako kdyby se zem zlomila a vytvořila trhlinu uzavřenou mezi dvěma objemy připomínající hory. Při navrhování jsme se soustředili primárně na harmonizaci veřejných a funkčních prvků, čímž doufáme ve vytvoření prostoru, jež nabízí škálu využití pro všechny obyvatele. Nová hasičská stanice bude největší v celém Lichtenštejnsku a zároveň vytvoří nový atraktivní bod pro Vaduz a jeho široké okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.