S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Kateřina Slavíčková, David Šaffek

Anotace

Návrh se zabývá řešením nové hasičské stanice v Lichtenštejnsku ve Vaduzu. Stanice nemá fungovat jen pro samotné město, nýbrž by se měla stát spádovou i pro své okolí. Od toho se odvíjí i požadavky na velikost, kdy bylo zadání garáží pro 16 hasičských vozů a tomu odpovídající zázemí. Součástí zadání jsou také prostory tělocvičny či posilovny a velkého víceúčelového sálu, určené především pro využití veřejností.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.