Výstava ateliérových prací

Jezdecký areál Zlatá podkova

Alexandra Sypeňová

Anotace

Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom mieste vo veľmi obľúbenej lokalite Hadinských rybníkov. Nachádza sa v blízkosti severnej hranice Humpolca. Tvorí akúsi hranicu / priestupnú bariéru medzi rekreačnou a obytnou zónou. Objekt je každoročne využívaný na niekoľko rôznych podujatí ako sú napríklad jazdecké závody Českej republiky vo všestrannosti a voza ťahu. Zlepšením kvalít a navýšením kapacít bude objekt využívaný vo vyššej miere a taktiež zatraktívni mesto samotné.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.