S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Jezdecký areál Zlatá podkova

Alexandra Sypenova

Anotace

Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom mieste vo veľmi obľúbenej lokalite Hadinských rybníkov. Nachádza sa v blízkosti severnej hranice Humpolca. Tvorí akúsi hranicu / priestupnú bariéru medzi rekreačnou a obytnou zónou. Objekt je každoročne využívaný na niekoľko rôznych podujatí ako sú napríklad jazdecké závody Českej republiky vo všestrannosti a voza ťahu. Zlepšením kvalít a navýšením kapacít bude objekt využívaný vo vyššej miere a taktiež zatraktívni mesto samotné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.