S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Chebská předmostí

Marek Wagner

Anotace

Cílem projektu je vytvořit fungující městskou zástavbu v sousedství historického jádra Chebu. Projekt se dále zabývá kultivací nábřeží a současného dopravního řešení v území - mj. proměnou čtyřproudé Ašské ulice v městskou třídu. Řešené území se nachází na severní břehu řeky Ohře a vzhledem ke své poloze - přímé sousedství s centrem města a s řekou - skrývá značný potenciál rozvoje. V současnosti je oblast velmi řídce zastavěna a menšinu z budov tvoří bytové domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.