Závěrečné práce

Semily - Řeky - mezi městem a krajinou

Bc. Kateřina Kamenická

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Sportovní ostrov. Cílem projektu je návrh koncepčního řešení pro území na hranici města mezi řekou Jizerou a náhonem k bývalé textilní továrně na zpracování bavlny. Práce se neomezuje pouze na oblast rozvoje stávajícího ostrova, ale přesahuje dále do krajiny. Navrhuji využít potenciálu místa ke sportovně rekreačním aktivitám. Vytvářím systém drah a cest, které propojují nejen separované části ostrova, ale také ostrov s městem a jeho okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.