Výstava ateliérových prací

Dům pro Simonu Babčákovou

Ana Lukašević

Anotace

Zadáním bylo navrhnout dům pro herečku Simonu Babčákovou na základě požadavků herečky a na předem určeném pozemku. Dům se zaměřuje hlavně na proudění energie a uspořádání domu podle feng-šuej. Proudění energie je docíleno pomocí zaoblených stěn a převážně malými okny, pouze jihozápadní stěna je tvořena okny velkými s výstupem na terasu, podle požadavků herečky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.