S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro Simonu Babčákovou

Ana Lukašević

Anotace

Zadáním bylo navrhnout dům pro herečku Simonu Babčákovou na základě požadavků herečky a na předem určeném pozemku. Dům se zaměřuje hlavně na proudění energie a uspořádání domu podle feng-šuej. Proudění energie je docíleno pomocí zaoblených stěn a převážně malými okny, pouze jihozápadní stěna je tvořena okny velkými s výstupem na terasu, podle požadavků herečky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.