Diplomové práce

NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Kachalov Alexander

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční objekt v Praze Vršovicích. Parcela se nachází mezi ulicemi Vršovická a Ukrajinská v předprostoru železniční stanice Praha-Vršovice. Návrh částečně vychází z územní studie Generel veřejných prostranství Prahy 10. Objekt s otevřeným dvorem je tvořen pěti podlažími studentského bydlení a komerčními a administrativními plochami v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.