S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro Aničku Fialovou

Šárka Nováková

Anotace

Předmětem semestrální práce bylo navrhnout rodinný dům pro herečku Aničku Fialovou. Klientka kladla důraz na umístění domu na Hanspaulce, na lásku k přírodě a určité sympatie k americkému kultovnímu seriálu Přátelé. Konstrukcí domu je ocelový skelet. Samotný tvar připomíná palubu lodi se dvěma komíny. Skládá se z přízemí, prvního patra a střešních teras, které jsou porostlé trávou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.