Diplomové práce

STŘEKOV - MĚSTO U ŘEKY

Novotná Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbánní rozvoj území v Ústí nad Labem na Střekově. Práce navrhuje vizi a koncepci dalšího možného urbanistického rozvoje čtvrti a jeho uchopení. Vizí projektu je saturovat hodnoty v území a potlačit jeho nedostatky s cílem vytvořit ze Střekova důstojné a atraktivní místo pro život, jehož urbanistická koncepce bude odpovídat významu čtvrti. Koncepce je řešena formou urbanistické studie – možné varianty dalšího rozvoje čtvrti a způsobu práce s územím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.