Výstava ateliérových prací

Ny-Ålesund

David Budil

Anotace

Místem návrhu je norský Ny-Ålesund, nyní převážně vědecká obec, dříve hornická kolonie, ze které uskutečnili expedice za cílem dobytí severního pólu mimo jiné i Roald Amundsen a Umberto Nobile. Na místě nedochovaného původního hangáru jsem navrhl nový hangár. Konstrukce má tvar dvoutřetinového kruhu, založeného na základovém roštu na principu lodního kýlu. Tubus je tvořen systémem translucentních laminátových pyramidek a hliníkových U profilů, podélně ztužených diagonálními táhly. Mezi výhody tohoto řešení patří snadná prefabrikace a nenáročná montáž, která je pro naši úlohu ideální, ale také průsvitnost konstrukce. Vrata hangáru jsou řešena pomocí sférických listů tvořených systémem isogrid. Ze základového roštu vychází kolejnice tvořená I profilem, umístěná na vzpinadlovou lávku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Mirko Baum