Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Ondřej Hrazdira

Anotace

Zadáním byla sestava 4-6 stavebně propojených rekreačních objektů na stejném architektonickém principu ve Štěchovicích na břehu Vltavy. Obsahem užívání je dlouhodobý i krátkodobý rekreační provoz. Na protějším břehu tohoto místa vede relativně frekventovaná silnice a za ní se tyčí skála. Avšak právě řeka v pozadí se skálou tvoří dominantu tohoto místa, a proto bylo prvotním záměrem tímto směrem orientovat obytné místnosti a výhled z nich. Půdorysný tvar je tomuto uzpůsoben tak, že se tímto směrem, tj. směrem k řece, otevírá a je navržen, jako jednoduchý, kompaktní a úsporný. Skladba celé sestavy je navržena tak, aby pokud možno kopírovala břeh řeky. Toto zakřivení, spolu s odstupňováním jednotlivých objektů, zaručují jejich soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.