S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

ONDŘEJ HRAZDIRA

Anotace

Zadáním byla sestava 4-6 stavebně propojených rekreačních objektů na stejném architektonickém principu ve Štěchovicích na břehu Vltavy. Obsahem užívání je dlouhodobý i krátkodobý rekreační provoz. Na protějším břehu tohoto místa vede relativně frekventovaná silnice a za ní se tyčí skála. Avšak právě řeka v pozadí se skálou tvoří dominantu tohoto místa, a proto bylo prvotním záměrem tímto směrem orientovat obytné místnosti a výhled z nich. Půdorysný tvar je tomuto uzpůsoben tak, že se tímto směrem, tj. směrem k řece, otevírá a je navržen, jako jednoduchý, kompaktní a úsporný. Skladba celé sestavy je navržena tak, aby pokud možno kopírovala břeh řeky. Toto zakřivení, spolu s odstupňováním jednotlivých objektů, zaručují jejich soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.