Výstava ateliérových prací

Nemocnica na Bulovke

Jozef Roderik Priester

Anotace

Fakultnú nemocnicu na Bulovce som spracovával v minulom semestri ako zadanie ATSS. Predmetom zadania bolo komplexné spracovanie areálu nemocnice, ktorá je dnes výrazne zastaralá. Návrh počítal s demoláciou starých pavilónov a ich postupnou náhradou súborom pavilónov spojených centrálnymi operačnými sálami, emergency a ostatnými zásobovacími a technickými komplementami. Časť interiéru ktorú táto úloha spracováva, je zameraná na lôžkovú jednotku. V práci je spracovaná 2 lôžková izba, komunikačné priestory oddelenia a pracovisko sestier. Interiér som sa snažil navrhnúť s dôrazom na hygienu, ktorá je v danom type zariadenia základom. V návrhu som sa snažil využiť, čo najviac umývateľných materiálov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha