S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Nemocnica na Bulovke

Jozef Roderik Priester

Anotace

Fakultnú nemocnicu na Bulovce som spracovával v minulom semestri ako zadanie ATSS. Predmetom zadania bolo komplexné spracovanie areálu nemocnice, ktorá je dnes výrazne zastaralá. Návrh počítal s demoláciou starých pavilónov a ich postupnou náhradou súborom pavilónov spojených centrálnymi operačnými sálami, emergency a ostatnými zásobovacími a technickými komplementami. Časť interiéru ktorú táto úloha spracováva, je zameraná na lôžkovú jednotku. V práci je spracovaná 2 lôžková izba, komunikačné priestory oddelenia a pracovisko sestier. Interiér som sa snažil navrhnúť s dôrazom na hygienu, ktorá je v danom type zariadenia základom. V návrhu som sa snažil využiť, čo najviac umývateľných materiálov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.