Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Studentský kampus v Lanškrouně

Tereza Krákorová

Anotace

Cílem tohoto semináře bylo zpracování komplexně pojaté architektonicko-urbanistické studie na území Lanškrouna. V této fázi se zabýváme základním vývojem souboru univerzitních budov či klíčovými charakteristikami internátního zařízení. Součástí je i provedení analýz města Lanškrouna a jeho potřeb dle kterých následně definujeme celkovou koncepci kampusu s jeho umístěním. Na základě této koncepce, detailního rozboru okolí daného území a následných analýz pak vzniká i samotné téma diplomové práce, jímž je středoškolský studentský kampus v Lanškrouně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr