Výstava ateliérových prací

Kladno

Katarína Írová

Anotace

Hlavným zámerom, ateliérovej práce bolo vytvoriť dokumentáciu na realizáciu verejného priestranstva v meste Kladno. Vstupným podkladom bola vypracovaná štúdia revitalizácie bývalej priemyselnej oblasti v Kladne.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka