Výstava ateliérových prací

Jihlava - Hradební půlkruh

Kristýna Mastná

Anotace

V návrhu pro Jihlavu se snažím o to, aby veřejná prostranství byla vhodně navržena hlavně pro potřeby lidí a nebyla určena pouze pro dopravní prostředky. Zaměřuji se na důležitá místa jako jsou historické hlavní městské trasy nebo venkovní prostory před významnými budovami. Výsledkem je redukování dopravních uzlů a využití těchto nově vytvořených prostor např. jako venkovní posezení. Upravuji uliční profily zahrnující cyklostezky a stromořadí, snažím se o zpomalení frekventovaných komunikací a doplnění zástavby. Definuji vstupy do historického centra a v neposlední řadě propojuji městské části obou stran hradeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán