Výstava ateliérových prací

Anotace

Naléhavost naší doby podtrhují znepokojivé statistiky: nedostatečné zdroje pitné vody, bezohledné odlesňování, znečištění. Biokapacita naší planety – neboli schopnost obnovovat přírodní zdroje – je již léta vyčerpávána. Jak změnit způsob našeho života? Zkoumáním průměrného českého domu – domácnosti, jeho prvků, materiálů a životnosti, analýzou toho, jak stavíme a obýváme prostory. S výzkumem nejnovějších materiálů jsme navrhovali formy bydlení v průběhu let – za cílem být efektivnější, přizpůsobivější, regenerační, šetrní k přírodě a bezemisní! BioHouse je manifest. Představuje výzvy a odvážná řešení budoucnosti, kde udržitelnost není jen volbou, ale nezbytným závazkem pro celý svět. Připojte se k nám v tomto dobrodružství, jehož cílem je nově definovat naši existenci!

Daná operace je podpořena z finančních prostředků Evropské unie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Winy Maas