Práce ateliérů ZAN

GALERIE STROMOVKA

Lukáš Táborský

Anotace

PRÁCE SE ZABÝVÁM NÁVRHEM VÝSTAVNÍ GALERIE PRO PRAŽSKÝ PARK STROMOVKA. NÁVRH REAGUJE NA TAMNÍ PODMÍNKY BLÍZKÉHO VODNÍHO TOKU A ŽELEZNIČNÍ DRÁHY S DŮRAZEM NA KONTEXT PARKU. HLAVNÍM MOTIVEM NÁVRHU JE SVĚTLO.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.