Výstava ateliérových prací

K&K

Tereza Trampotová

Anotace

K&K je objekt situován v Pragovce - Praha 9 - ve kterém se nachází kavárna s knihovnou ( z tohoto plyne název K&K). Jedná se o budovu, která má dvě hlavní podlaží, kde v přízemí je situována kavárna se vším svým zázemím a sanitou, která se propisuje do horního podlaží, a na již zmíněném druhém podlaží se nachází prostor knihovny, ve kterém jsou dále navrženy dvě galerie, na kterých se nachází studovny. Pro zajištění zlepšení prostředí je na objektu navržena zelená nepochozí střecha. Hlavní myšlenkou projektu bylo oživit industriální prostor Pragovky a vytvořit z něj místo, kde se lidé budou s radostí scházet a trávit svůj volný čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.