Výstava ateliérových prací

Písek - Odtrubnění potoka Na Trubách

Bc. Klára Hechtová

Anotace

Návrh zabývající se odtrubněním potoka, který v minulosti vytékal z rybníků v Píseckých horách a ústil v příkopu podél městských hradeb. Později byl potok zatrubněn a na místech bývalého příkopu se v současnosti nachází Palackého sady vybudované v 30. letech 19. století značnou zásluhou tehdejšího krajského hejtmana Josefa Edvarda Maschkeho. Koncept je založen na odtrubnění potoka podle map stabilního katastru z roku 1842. Obnova potoka má přispět k rozvoji modrozelené infrastruktury ve městě a využití dešťové vody. Voda, která na území naprší, tak neskončí pouze v kanalizaci, ale bude využita jako závlaha nejen pro Palackého sady či park Na Trubách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.