Výstava ateliérových prací

Soubor zelených mrakodrápů v Kyjevě

Anastasiya Smolyaninova

Anotace

Dána seminární práce je analytickým podkladem pro diplomní práce na téma „Soubor zelených mrakodrapů v Kyjevě“ V současne době už není postačujícím návrh klasických vyškových staveb. Je velice důležitým uplatnění nových technologii, kladení důrázu na ekologii a udržitelný rozvoj. Proto zelené mrakodrapy je trendem současné architektury, a v Kyjevě by se taky měli objevit. Cílem této práce je provést podrobnou analýzu zvoleného města a pozemku a také typu stavby, upřesnít požadavky pro konkretni pozemek a pro konkretní stavbu na tomto pozemku. Pozemek: ve městě Kyjev, Ukrajina, na levem břehu řeky Dněpr, obvod Dněprovský, stanice metra Livoberežna, ulice Mykilsko-Slobidská.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten