Výstava ateliérových prací

Pragovka - Bytový dům

Tereza Vítková

Anotace

Projekt se nachází v jižní části areálu Pragovka. Skládá se z šesti bytových domů, které jsou propojeny parkem. Návrh je určen pro obyvatele, kteří preferují žít blízko centra města a zároveň být součástí přírody. Bytové domy jsou jádrového typu o 4 nadzemních podlaží a v každém z nich se nachází dva různě dispoziční byty. Atraktivním prvkem těchto domů jsou takzvané domečky na stromech, které podtrhují přírodní ráz celého komplexu. Pro kompletnost tohoto zeleného směru, střechy využívají biosolární technologie. Projekt jako celek tak vytváří přírodní přechod mezi bytovou zástavbou areálu Pragovka a parkem Rokytka

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.