Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM V MLADÉ BOLESLAVI

Bc. Kamila Loupancová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského domu s obchodní pasáží v historickém centru Mladé Boleslavi. Objekt je navržen do proluky, která by měla dle záměru obce Mladá Boleslav vzniknout stržením stávající administrativní budovy a bytového panelového domu. Součástí návrhu je řešení nového pěšího propojení Staroměstského náměstí s Krajířovou ulicí, vedoucí k pozdně gotickému městskému paláci zvanému Templ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.