Výstava ateliérových prací

Bytový dům v Mečislavově ulici

Veronika Pokorná

Anotace

Nusle jsou historickou městskou částí Prahy a nachází se jižně od jejího centra. Převážně jsou zde domy začleněny do blokové zástavby s polosoukromým vnitroblokem, avšak v některých případech nebyl tento koncept dodržen. Tyto bloky nejsou uzavřeny z důvodu různé výškové úrovně budov, například některé části bloků tvoří nízkopodlažní stavby sloužící pro výrobu nebo jako sklady, garáže apod. Návrh bytového domu v ulici Mečislavova usiluje o doplnění blokové zástavby, jejíž celistvost je místy narušena těmito nízkopodlažními objekty. Dům se nachází na východní straně bloku, kde kopíruje uliční čáru. Umožňuje přístup do vnitrobloku, pouze však obyvatelům domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský