Závěrečné práce

Walfdorská škola s ekologickým centrem

Bc. Jakub Popela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Waldorfská škola v Českých Budějovicích, která je propojena se školkou, jídelnou a ekologickým centrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.