Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov - regulační plán

Barbora Frumarová

Anotace

Cílem regulačního plánu je stanovení podmínek pro novou výstavbu na území Rohanského ostrova na Praze 8, které povedou k vytvoření plnohodnotné městské čtvrti s jasnou a čitelnou strukturou, kvalitními veřejnými prostory s dostatkem zeleně a k navrácení důležitosti nábřeží řeky Vltavy vytvořením veřejného parku podél jejího břehu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka