Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Nuselský žaberník

Ondřej Buš

Anotace

Zadáním bylo připravit most budoucnosti, který by byl koncipován do období za 50 let. Stávající konstrukce Nuselského mostu je tvořena nosníky z předpjatého betonu, který má omezenou životnost. V následujících desetiletích bude tedy nutné konstrukci mostu nahradit. Návrh zachovává půdorysné uspořádání mostních pilířů a mění jejich vzhled a funkci. Díky jednotlivým lamelám se mění prostorové vnímání. Z pohledu z jihu a severu je most vnímán jako pevná hmota, naopak z pohledu ze stran tvoří most subtilnější celek a poskytuje zajímavé průhledy. Práce je založena na vertikálním propojení pražských Nuslí s Vinohrady a Pankrácí pro autonomní dopravu budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek