Výstava ateliérových prací

Nuselský žaberník

Ondřej Buš

Anotace

Zadáním bylo připravit most budoucnosti, který by byl koncipován do období za 50 let. Stávající konstrukce Nuselského mostu je tvořena nosníky z předpjatého betonu, který má omezenou životnost. V následujících desetiletích bude tedy nutné konstrukci mostu nahradit. Návrh zachovává půdorysné uspořádání mostních pilířů a mění jejich vzhled a funkci. Díky jednotlivým lamelám se mění prostorové vnímání. Z pohledu z jihu a severu je most vnímán jako pevná hmota, naopak z pohledu ze stran tvoří most subtilnější celek a poskytuje zajímavé průhledy. Práce je založena na vertikálním propojení pražských Nuslí s Vinohrady a Pankrácí pro autonomní dopravu budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek