Závěrečné práce

REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ JELÍNKOVY TOVÁRNY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Růžička Jáchym

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá tématem revitalizace území bývalé továrny Antonína Jelínka, později nazvané Svit, která se nachází v těsné blízkosti historického jádra města Velké Meziříčí. Součástí studie je návrh konverze zachovaného továrního objektu na městskou knihovnu a architektonický návrh parkovacího domu se sdílenými kancelářemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.