Výstava ateliérových prací

PRAGOVKA - BYTOVÁ STAVBA

Daniela Čechová

Anotace

Koncept bytovej stavby je určený pre začínajúce rodiny, poprípade bezdetné rodiny. Koncept tvaru smeruje k stavbe, ktorá má tvar nedokončeného písmena “U“, kde stavba je sčasti prístupná okoliu, ale zároveň ohraničuje miesto pre rodinu a ich zázemie. V bytovej stavbe sa nachádzajú rozmanité dispozície bytových jednotiek. Veľká pridaná hodnota bytov je prístup na spoločné aj súkromné terasy. Dôraz je kladený na prírodné materiály ako napr. obklad z cédrového dreva. Ide o komplex, ktorý zarastá zeleňou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.