Výstava ateliérových prací

Železný Újezd - Mnohocesta

Bc. Pavla Zelenková

Anotace

Tento krajinářský projekt se zaměřuje katastrálním územím obce Železný Újezd. Návrh se zabývá především prostupností a průchodností krajiny v této oblasti. Jedná se převážně o obnovu zaniklých cest a vytvoření nových cest, které umožňují lepší a pohodlnější prostupnost krajinou. Dalším hlavním tématem v řešeném území je návrh nové naučné stezky, která propojuje celé území. Ostatní navržené cesty navazují na naučnou stezku a jiná místa tak, aby tato rozmanitá krajina byla přístupná z co nejvíce úhlů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.