Výstava ateliérových prací

Multifunkční sportovní hala v Příbrami

Bc. Ondřej Sokolář

Anotace

Předmětem studie je návrh nové víceúčelové haly v Příbrami. Pozemek pro stavbu se nachází v jižní části města téměř na okraji urbanizovaného území. Zamýšlená stavba navazuje na podlouhlý rekreačně - sportovní koridor okolo Fialova rybníka a stává se tak důležitou dominantou na této urbanisticé ose. Stavba je funkčně i architektonicky rozdělena do 3 částí. Samotná víceúčelová hala je třípodlažním objektem, jehož hmota vychází z konstrukčního řešení lepených dřevěných vazníků. Obsahuje palubovku s veškerým zázemím a dopňkovými vnitřními sportovišti využitelnými např. pro šerm nebo judo. Tribuny pro diváky jsou dimenzovány pro 1500 diváků s možností použití teleskopikých tribun, které zvednou kapacitu o dalších 500 diváků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha