Výstava ateliérových prací

Bytová stavba Břevnov

Bc. Marie Hojná

Ocenění

Anotace

Bytová stavba se nachází v Břevnově, v ulici U Kaštanu. Parcela má trojúhelníkový tvar a je po celé své ploše svažitá. Návrh se snažil od samého začátku pracovat s terénem a tvarem pozemku. Úmyslem bylo vytvořit kompaktní budovu s co největším využitím parcely, i přes to že se jednalo o méně výhodný severní svah. Dům sám o sobě má dvě tváře, z ulice 8. listopadu působí jako přízemní a stabilní. Naopak z ulice U Kaštanu získává budova jiný nádech a ukazuje to, co je skryté. V domě se nachází 12 bytových jednotek o různých výměrách, tvarech a podlažnostech, vše se zakládající a přizpůsobující pozemku. V nižších podlažích je dům vybaven ateliéry, wellness a fitness centrem přístupnými i široké veřejnosti.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný