Výstava ateliérových prací

Chata u lesa

Václav Salač

Anotace

Lockdown nám znemožnil kontakt s lidmi. Na druhou stranu, umožnil, abychom zaměřili svou pozornost vůči našem nitru, začali více přemýšlet o svých pocitech a věnovali se svým oblíbeným aktivitám. Jako místo pro klidný pobyt v této době jsem zvolil přírodu, samotu u lesa. Dům nabízí možnost meditovat a trávit volný čas zájmovými aktivitami.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.