Výstava ateliérových prací

Bauerova vila

Nikola Hanečáková

Anotace

Bauerova vila sa nachádza na juhu Českej republiky, v Hrušovanoch u Brna. Postavená bola v dvadsiatych rokoch minulého storočia a jej autorom je svetoznámy architekt Adolf Loos. Hlavným cieľom pri tvorbe návrhu bolo opätovne sprístupniť tento areál a podeliť sa oň so širokou verejnosťou. V mojom návrhu som sa usilovala o navrátenie pôvodnej podoby navrhnutej Loosom. Citlivo som pracovala s rekonštrukciou dnes už neexistujúcich terás na základe dochovaných fotografií. Pri návrhu záhrady v tesnom okolí vily ma inšpirovalo pôvodné rozvrhnutie vegetácie. Pred záhradou je situovaný novonavrhovaný objekt vyznačujúci sa jednoduchou, ba až elementárnou eleganciou bez akejkoľvek snahy konkurovať Bauerovej vile. Celková dispozícia objektu sa nesie v rovnako jednoduchom ale funkčnom duchu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa