Výstava ateliérových prací

Podolský přístav

Jan Nerud

Anotace

Práce se zabývá sportovním přístavem v pražském Podolí. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis jeho historického vývoje. Svou tradiční funkci si udržel dodnes, analýza poměrů v území však odhaluje nejistotu v pokračování této tradice. Poslední částí je podrobná analýza území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten