Závěrečné práce

LÁZEŇSKÝ DŮM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Maleček Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá studiem mariánskolázeňské architektury. Navrženým objektem městských lázní hledám odpověď na otázku, jakým způsobem do tohoto specifického kontextu zasahovat. Navržené lázně se nacházejí v čele bloku na parcele bývalého hotelu Rozkvět na Mírovém náměstí v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.