Výstava ateliérových prací

Hudobný pavilón

Christiane Cindy Scigeľová

Anotace

Priestor hudobnej siene je rozmerovo menší, čo umožňuje využívať sálu pre menšie hudobné recitály, prípadne menšie hudobné telesá. Fasády sú pokryté cortenom. Veľké strešné okno poskytuje osvetlenie vnútorného priestoru tak, aby nebolo rušivé pre hudobný prednes. Návštevníci majú možnosť vzhliadnuť a vypočuť si hudobný prednes aj z výšky. Vstup na galériu, je riešený rampou, do ktorej vedie vchod priamo z koncertnej sály a východ je na galériu, ktorá je chránená jednoduchým zábradlím. Rampa je umiestnená po vonkajších stranách budovy hudobnej siene, čo umožňuje poslucháčom kontakt aj s vonkajším priestorom.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.