Závěrečné práce

ŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ KRAJINA V OKOLÍ ZÁMKU STEKNÍK

Bohuslavová Klára

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem žatecké chmelařské krajiny v okolí zámku Stekník v souvislosti s předpokládaným zvýšeným turistickým zájmem o území. Hlavní myšlenka návrhu spočívá v interpretaci specifického charakteru krajiny a všech jejích vrstev, s důrazem na historickou podobu krajiny. V měřítku krajiny je řešena obnova krajinných prvků, návrh pěších tras, naučných stezek a cyklostezek, dopravní obslužnost území, návrh nových turistických atraktivit i turistického zázemí. V měřítku obce Stekník je téma řešeno detailněji.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.