Výstava ateliérových prací

Anotace

Při navrhování galerie, situované v průmyslovém prostředí Prágovky, jsem se snažil najít podobnosti mezi typologií galerií a industriálních staveb a spojit je. Díky tomu si galerie propůjčuje vizuální identitu od průmyslových hal, kterou rafinovaně prokresluje na fasádu pomocí šedých cihel. Ve zděné fasádě jsou perforace skrývající okna a pilovou střechu. Tento typ střechy jsem vybral kvůli kontextu, ve kterém se stavba nachází, i kvůli světelným podmínkám, které střecha v interiéru poskytne. Okna ve střeše jsou orientována na sever, díky čemuž do galerie neproniknou přímé sluneční paprsky a nevytvoří se tak nikde ostré stíny. Tyto podmínky jsou pro galerii příznivé. Velká okna jsou orientována k halám 18 a 19, tím se mezi nimi a galerií vytváří jakýsi společný venkovní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.