Výstava ateliérových prací

POLYFUNKČNÍ BUDOVA, BUDĚJOVICKÁ

Kristina Utkina

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na design víceúčelové budovy u stanice metra Budějovická. Hlavním cílem návrhu je spojit různé funkce a vytvořit atraktivní prostor pro návštěvníky i obyvatele. Cílem je vytvořit objekt, který by zaujal svým originálním architektonickým vzhledem a nabídl širokou škálu funkcí, které by uspokojily potřeby všech. Architektonické řešení budovy by mělo mít estetickou hodnotu a přispívat k celkovému vizuálnímu dojmu lokality. Zohlední se vhodné materiály, barevnost, tvarové prvky a detaily, které budou podporovat atraktivitu a přitažlivost prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský