Výstava ateliérových prací

MEZI LIDMI

Sára Ředinová

Anotace

Projekt MEZI LIDMI zpracovává tři veřejné prostory v jihočeském městě Písek. Cílem je vytvoření příjemného prostoru pro kteroukoliv věkovou kategorii, zminimalizování parkovacích míst, napojení na okolní krajinu a hospodaření s dešťovou vodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.