Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ - PRAHA VÝTOŇ

Bc. Martin Sýkorský

Anotace

Návrh bytového domu do stísněné proluky o rozloze 74m2 na pražské Výtoňi vychází z řádové uspořádanosti okolních historických domů, ale čerpá také z industriálního charakteru pražského Podskálí s dominantním železničním mostem a s historií vyplavování dřeva z Vltavy. Jde o pětipatrový objekt se čtyřmi byty (2+kk 50m2), parterem s nájemní plochou a zelenou pobytovou terasou, přístupnou všem obyvatelům domu. Využití arkýře rozšiřuje obytné prostory u severní fasády a umožňuje jím přístup k večernímu slunci. Do klidnější fasády dvora jsou pak umístěny ložnice bytů, které tím získávají ranní proslunění a výhled na Vyšehrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA