Výstava ateliérových prací

Řepský hřbitov

Bc. Klára Baďurová

Anotace

Ve svém diplomním projektu se budu věnovat koncepci rozvoje a revitalizace řepského hřbitova. Tento semestr jsem zpracovávala analytickou část, která je zaměřena na vývoj, historii a současný stav území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová