Diplomní seminář – DS (D)

Diplomní seminář představuje výchozí krok před zahájením diplomní práce, která navazuje v dalším semestru studia. Smysl diplomního semináře spočívá v analyzování širšího záběru tématu, z něhož bude vycházet zadání diplomní práce. Student tak získá možnost formou vlastních rešerší proniknout do hloubky v odborné problematice, v rámci níž se bude odvíjet zadání diplomní práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.