Výstava ateliérových prací

Polyfunkční dům Mečislavova/Čestmírova

Anastasiia Popova

Anotace

Předmětem řešení je pozemek na křížení ulic Mečislavova a Čestmírova, který se nachází v Praze, v městské čtvrti Nusle. Navrženou budovou je polyfunkční dům, který svou hmotou doplňuje stávající blok městské zástavby. Objekt se v horních patrech dělí na bytovou a hotelovou část, které jsou odlišné svou fasádou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský