Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

(RE)VIZE KRAJINY

Kateřina Beránková

Ocenění

Anotace

„Ukazuje se, že utopie jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: Jak se uvarovat jejich definitnímu uskutečnění? … Utopie jsou uskutečnitelné. Život kráčí k utopiím. A začíná možná nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější.“ (Nikolaj Berďajev) Nezbývá než být odvážní a vystoupit ze zajetých kolejí. Dovolit si snít, hrát, tvořit, pokládat provokující otázky a hledat odpovědi v myšlenkách filosofů, v objevech vědců a v kreativních myslích nás samotných. Rozhodly jsme se zůstat tady na ZEMI. Přinášíme projekt, redesignu a vize nového osídlení Země.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.