Výstava ateliérových prací

Bytový dům Lanškroun

Bc. Zita Bicencová

Anotace

Bytový dům se nachází v proluce blízko hlavního náměstí J.M. Marků. Hlavní myšlenkou mého návrhu jsou dvě stavby, které v minulosti na této parcele stály a později byly zbourány. Jedna z budov je posunutá na hranu pozemku a druhá budova je umístěná tak, aby mezi nimi vzniknul volný průchod do centra určený především pro obyvatele domu. V čele pozemku se nachází zeď, která navazuje na přední budovu a svou hmotou uzavírá uliční čáru. V objektu se nachází prostor, který může sloužit městským obyvatelům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr